For professionelle

Madleg og måltidsritualer - forløb til det pædagogiske personale Udsolgt

#
Madleg og måltidsritualer - forløb til det pædagogiske personale
Hvor:
I jeres institution
København
Daginstitution: 1 stue med pædagogisk personale

Duft-vendespil, føleposer med forskellige råvarer eller madbingo. Det er blot nogle af de værktøj, vi bringer i spil, når vi arbejder med praksisnær kompetenceudvikling for pædagoger.

OBS: Forløbet består af 6 besøg fordelt over 7-10 uger. Datoerne planlægges i samarbejde med jer, så det passer med dagligdagen i institutionen.

Maden og måltiderne er et fantastisk udgangspunkt for leg og læring. Og på dette forløb lærer I, hvordan maden og måltiderne kan bruges som pædagogiske værktøjer, der styrker børnenes sanser, sprog og madmod – og I får kompetencer til at varetage jeres egne forløb.

Henover 6 besøg sætter vi fokus på madlege og måltidsritualer. Vi skal derfor både sætte sanserne i spil og dufte, smage og føle os frem gemmen leg og enkle aktiviteter, og vi skal arbejde med enkle ritualer, der skaber rammerne for et rart frokostmåltid.

Forløbet indeholder aktiviteter både med og uden børn.

HVAD FÅR I UD AF FORLØBET? 

  • Inspiration og konkrete værktøjer til at bruge maden og måltiderne som pædagogiske aktiviteter i hverdagen.
  • Kompetencer til at varetage forløb, der udvikler børns sprog og sanser med maden som udgangspunkt.
  • Ispiration til at arbejde med madmod gennem enkle aktiviteter tilpasser jeres dagligdag.  

DET PRAKTISKE

Kurset henvender sig til daginstitutioner i Københavns Kommune.

Forløbet består af 6 besøg fordelt over 7-10 uger. Besøgene planlægges i tæt samarbejde med jer, så det passer med jeres dagligdag. Aktiviteterne er tilrettelagt for én stue (enten vuggestue eller børnehave) og dertilhørende pædagogisk personale.

Vi forventer aktivt deltagende voksne, som er klar på at lade sig inspirere og tage del i aktiviteterne.


Log ind